Вибрати категорію
  Loading...

Публічна оферта

 1. Загальні положення

  1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (далі - “Оферта”) Товариства з обмеженою відповідальністю “КІДІУМ” юридична особа відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43186926 (далі - “Компанія”), яка адресована необмеженій кількості осіб, заключити договір про надання послуг (далі - Договір) на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки

  2. Компанія публікує теперішній Публічний договір (оферту) на інтернет сайті Kidium.com.ua. Оферта вступає в силу з моменту розміщення на сайті: Kidium.com.ua.

  3. У відповідності зі статтями 663, 638, 641 Громадянського Кодексу України, теперішній Договір являється публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа (Користувач) зобов’язується виконувати умови теперішнього Договору, доповнень та додатків до нього.

  4. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення змін, такі зміни вступают в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті у відповідності з положеннями п. 1.2. даної Оферти, якщо інше не вказано в Оферті.

  5. В даній Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче приведені терміни мають наступні значення:

 • Компанія — Товариство з обмеженою відповідальністю “КІДІУМ”, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43186926 , місцезнаходження: 89022, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н., с. Кострино, 162.

 • Сайт (Портал, платформа) — Інтернет-ресурс Kidium.com.ua - сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-платформи Kidium.com.ua, яка розміщена в мережі Інтернет за адресою https://kidium.com.ua/ і знаходиться в розпорядженні і користуванні Компанії та є її власністю, а також Інтернет-сторінок Користувачів, створених за допомогою онлайн-платформи Kidium.com.ua. Вміст порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством України про недобросовісну конкуренцію.

 • Адміністрація Сайту — Товариство з обмеженою відповідальністю “КІДІУМ” та/або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Компанією на управління Сайтом та надання Сервісів Користувачам під час використання Сайту у відповідності до чинного Договору.

 • Сервіси Компанії — сукупність надаваних Компанією у відповідності до даного Договору послуг для Користувачів на платній або безкоштовній основі в тому числі, але не виключено: послуги реєстрації Користувачів, створення Облікового запису (Особистого кабінету), доступ до сервісу особистих повідомлень, доступ до Сайту для розміщення на Сайті Послуг, Товарів, Дописів, Коментарів та Пропозицій від Замовників, доступ до створення Публічного Профілю для надання послуг/продажу товарів у відповідній категорії.

 • Додаткові послуги Компанії: інші, не перелічені вище послуги, які Компанія може впроваджувати та надавати своїм користувачам.

 • Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа підприємець або юридична особа, що прийняла умови даного Договору и користується Сервісами Компанії. Користувач може зареєструватися на Сайті та провадити свою діяльність в якості Виконавця, Продавця або Замовника або поєднуючи ці ролі.

 • Реєстрація — процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Компанією, такій особі присвоюється відповідний логін та пароль для доступу до Сервісів Компанії та персональної сторінки (Публічного профіля Виконавця, Продавця або Замовника) зареєстрованого Користувача.

 • Авторизація — введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна та паролю для доступа до Сервісів та входу в Особистий кабінет.

 • Особистий кабінет — сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм Обліковим записом (аккаунтом) і Балансом і містить наступну інформацію: загальні налаштування профілю, налаштування сповіщень, зміна пошти/телефона/паролю, зміна пропонованих послуг та товарів, додавання інформації в портфоліо, управління прив’язаними картами, поповнення свого балансу, виписки, дашборди з аналітикою.

 • Портфоліо — розділ Особистого кабінету, де користувач може додавати та редагувати інформацію про себе - тексти, фото та відео, що відображають його досвід та діяльність, та яка буде доступною для перегляду і ознайомлення іншими Користувачами Платформи.

 • Логін — ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, що використовується ним в процесі користування Сервісами Компанії у відповідності до даного Договору. В якості Логіна використовується номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати та використовувати кілька Логінів одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання користувачем Логіна, що вже використовується іншим Користувачем.

 • Пароль — символьна комбінація, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (в подальшому Користувач може самостійно змінити Пароль), що забезпечує разом з Логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії, що надаються у відповідності до даного Договору.

 • Виконавець/Продавець — Користувач, що пройшов процедуру реєстрації та верифікації на Сайті у відповідності до умов даного Договору, котрий розміщує Послуги чи Товари на Сайті відповідно до умов даного Договору.

 • Послуга — розміщена на Сайті пропозиція Виконавця у вигляді повідомлень - тексту і графічного зображення, що описують суть надаваних послуг, умови їх надання в конкретній категорії.

 • Товар — розміщена на Сайті пропозиція щодо продажу Товарів у вигляді повідомлень - тексту і графічного зображення, що описують властивості продаваного Товару, умови його продажу та доставки у конкретній категорії.

 • Зображення — фотографії (аватари) Користувачів, прикріплені фото до Постів, прикреплені фото/зображення до Послуг та Товарів, додані фото/зображення, як приклад виконаних робіт в Портфоліо.

 • Відгук — коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємодії з іншими Користувачами в процесі надання послуг, продажу товарів.

 • Оцінка користувачі оцінюють якість взаємодії між собою на основі укладених та завершених угод, від один до п’ять, де 1 - зовсім незадовільно, 2 - незадовільно, 3 задовільно, 4- добре, 5 - відмінно.

 • Рейтинг — середнє значення на основі оцінок попередніх користувачів.

 • Допис — повідомлення Користувача у текстовій формі, що може містити зображення чи відео та яке розміщується у Стрічці новин Сайту.

 • Стрічка новин — це сукупність повідомлень про Товари, Послуги та Дописи від Користувачів, Виконавців та Продавців, що розміщується на Головній сторінці Сайту.

 • Пропозиція — розміщена на Сайті оферта Замовника на адресу Виконавця/Продавця або в зворотньому порядку, укласти з ним договір на надання послуг/продаж товарів у відповідності до Завдання Замовника.

 • Замовник — Користувач, який пройшов або ні процедуру реєстрації на Сайті, котрий розміщує Завдання або замовляє Послуги/Товари у відповідності до умов даного Договору і самостійно та/або програмою Сайта автоматично, обирає Виконавця/Продавця для отримання послуг/товарів в результаті оформлення Замовлення та оплати за нього.

 • Завдання — інформація, що розміщується Замовником на Сайті, адресована зацікавленим Виконавцям/Продавцям, котра містить запит на надання послуг/продажу товарів певної категорії.

 • Замовлення Послуг/Товарів — процес оформлення покупки Товарів/Послуг шляхом заповнення необхідної інформації щодо кількості, тривалості, умов оплати та доставки, інших необхідних умов.

 • Прийняття замовлення в роботу — означає згоду Продавця/Виконавця на виконання Замовлення Товарів/Послуг, а також про початок роботи безпосередньо над Замовленням.

 • Захищена угода — спосіб виконання замовлення, такий вид взаємодії між Замовником та Виконавцем/Продавцем, коли грошові кошти за Замовлення списуються із Замовника в повному розмірі з моменту дії угоди та перераховуються на користь Виконавця/Продавця після надання послуг/отримання Товару та закриття угоди. Виконавець/Продавець може виводити ці кошти на 6-й день після завершення угоди.

 • Звичайна угода спосіб виконання замовлення, такий вид взаємодії між Замовником та Виконавцем/Продавцем, під час якої, Виконавець/Продавець сплачує комісію Сервісу, а кошти від Замовника отримує будь-яким іншим способом, на свій розсуд. При такійвзаємодії Сайт не несе жодних гарантій чи повернень коштів перед сторонами угоди.

 • Завершені угоди — успішно надані послуги/продані товари та отримані за них оплати. Замовник або Виконавець/Продавець після того, як Послуги/Товари отримано, повинні у Особистому Кабінеті зробити відмітку про те, що угода завершена, що означає відсутність претензій у сторін та успішне отримання Товарів/Послуг з одного боку та оплати з іншого.

 • Арбітраж — в разі виникнення спорів між Замовником та Виконавцем/Продавцем під час взаємодії по Захищеній угоді, Адміністрація сайту може, але не зобов’язана, взяти на себе обов’язки по визначенню непорозумінь, що виникли між сторонами та прийняття рішення щодо їх розв’язання. Рішення є обов’язковим до виконання.

 • Кошик — сторінка Сайту, в якій зберігаються Товари, які Користувач збирається купити.

 • Улюблене — сторінка Сайту, де зберігаються Товари, Послуги, Дописи та інші Користувачі, яких Користувач захотів зберегти для швидкого доступу до них.

 • Вибір Виконавця/Продавця — акцепт Пропозиції Виконавцем/Продавцем та вибір підходящого Виконавця/Продавця Замовником.

 • Баланс — рахунок Користувача на Сайті, що відображає суми доступних коштів, суми перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів в якості Гарантійного платежу, який може використовуватися для оплати за надавані Компанією Сервіси Користувачу, суми перерахованих витрачених або отриманих коштів, суми виведених коштів із балансу в розрізі кожної угоди.

 • Гарантійний платіж — грошова сума, яка перераховується Виконавцем/Продавцем на банківський рахунок Компанії і відображається на Балансі Виконавця і являється, узгодженим Сторонами (Виконавцем/Продавцем і Компанією) у відповідності до положень ч. 2 ст. 546 Громадянського кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Виконавцем/Продавцем перед Компанією стосовно оплати Компанії наданого доступу і Сервісів.

 • Бонуси — умовна облікова одиниця, яка розраховується на Бонусний рахунок Виконавця/Продавця Компанією у відповідності до бонусної програми, встановленої Компанією і умови якої розміщені на Сайті. Бонуси можна використовувати виключно для оплати послуг Компанії, якщо інше не вказано в бонусній програмі.

 • Сума Замовлення — вартість послуг Виконавця/ товарів Продавця, вказана в Замовленні.

 • Бонусний рахунок Виконавця/Продавця - сукупність облікових та інформаційних даних в особистому кабінеті Виконавця/Продавця, на якому накопичуються і зберігаються Бонуси.

 • Публічний Профіль Виконавця/Продавця - це сторінка Виконавця/Продавця, на якій Виконавець/Продавець самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє, і додає) інформацію про себе, видах і опис послуг та товарів, які надає/продає, завантажує відео, фотографії, улюблене, а також де розміщуються відгуки Замовників та рейтинг.

 • Правила конфіденційності - умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://kidium.com.ua/privacy-policy . Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Договору.

 • Правила надання Сервісів - детальний опис Сервісів Компанії, включаючи їхню вартість, а також правила роботи із Сервісами Виконавцем/Продавцем та Замовником. Правила надання Сервісів є невід’ємною частиною Договору.

 • Обліковий запис - електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може управляти своїми Сервісами.

 • Організація - група людей із спільним рахунком та адмініструванням роботи. (у класичному розумінні - Компанія).

У випадку відсутності однозначного трактування термінів у даній Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, котрі використовуются на Сайті у відповідності до діючого законодавства України.

Всі договори про надання послуг та/або виконання робіт укладаються безпосередньо між Користувачами (Виконавцем/Продавцем та Замовником). Таким чином, Компанія не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу. Права та обов’язки Користувачів визначаються діючим законодавством України, в тому числі Законом України “Про електронну комерцію” та Законом України “Про захист прав споживачів”.

 1. Предмет Договору

  1. В порядку та на умовах визначених у даному Договорі, Компанія надає доступ за допомогою мережі Інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-платформи Kidium.com.ua, котра розміщена на Сайті Компанії: https://kidium.com.ua , та забезпечує створення і розміщення Публічного Профілю Виконавця/Продавця, а також створення і розміщення Постів, Послуг та Товарів (далі - Доступ) і Додаткових послуг, а Виконавець/Продавець зобов’язується прийняти і оплатити надання таких послуг.

  2. Акцептом - моментом повного підтвердження і безумовного прийняття всіх умов Договору-оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід’ємними частинами, являється момент будь-якої взаємодії Користувача із Сайтом в тому числі, але не виключено: реєстрація на Сайті, внесення та/або поповнення Гарантійного платежу, фактичне використання Сервісів Сайту.

  3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє і безумовно приймає умови даного Договору-Оферти в повному обсязі без оговорок та обмежень.

  4. У випадку незгоди КОРистувача з будь-якими із положень даного Договору, Користувач не вправі використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.

  5. Місцем укладення даного Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

  6. Окрім тексту даного Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначається Правилами Конфіденційності і Правилами надання Сервісів, які є невід’ємною частиною Договору.

  7. Виконавець/Продавець самостійно здійснює вибір Сервісів Компанії, доступ до яких та/або послугами яких він має намір отримати або скористатися.

  8. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг по використанню та/або доступу до Сайту.

 2. Порядок надання і використання Сервісів Компанії

  1. Сервіси надаються Компанією тільки для Користувачів.

  2. Особа, котра бажає стати Користувачем, зобов’язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. Під час реєстрації Користувач зобов’язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність та повноту. Користувач зобов’язується не вводити в оману КОмпанію та/або інших Користувачів в оману відносно своєї особи/найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні/реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У випадку виявлення Адміністрацією Сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право відмінити таку реєстрацію та/або призупинити її та/або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація направляє відповідне сповіщення Користувачу.

  3. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб стосовно інформації, переданої (наданої) Компанії під час реєстрації Користувача, використання Сайту та отримання Сервісів Компанії. З моменту реєстрації на Сайті Користувач дає згоду на обробку Компанією персональних даних Користувача, вказаних ним під час реєстрації (збір, реєстрація, накопичення, збереження, адаптування, знеособлення, знищення) в цілях забезпечення можливості надання Сервісів, а також у цілях інформаційного обслуговування Користувача.

  4. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі Логіна і Паролю) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.

  5. Користувач не має права передавати, уступати, продавати, передавати в користування і т.д. свої Логін та Пароль для доступу до Сайту і Сервісам Компанії третім особам без згоди Компанії. У випадку передачі Логіна та Паролю будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

  6. У випадку порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису КОристувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за жодні збитки, вчинені несанкціонованим використанням облікового запису Користувача.

  7. Під час реєстрації Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та/або номер мобільного телефону. Компанія зобов’язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених діючим законодавством України).

  8. Після проходження процедури реєстрації Виконавець/Продавець зобов’язаний пройти процедуру перевірки, що передбачає надання Компанії персональних/реєстраційних даних Виконавця/Продавця та їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю/Продавцю - фізичній особі необхідно надати Компанії селфі з паспортом (тобто на фотографії паспорт в розгорнутому вигляді з актуальною фотографією повинен бути на рівні очей і відстані не більше ніж 20 см від обличчя Користувача; така фотографія має бути читабельною) або id-картки, а фізичній особі підприємцю Свідоцтво про державну реєстрацію та/або Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців (далі - ЄДР). Для проходження процедури перевірки Виконавцю/Продавцб - юридичній особі необхідно надати Компанії копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або Виписку/Витяг з ЄДР, а також документи, що підтверджують повноваження відповідного представника юридичної особи на здійснення дій від його імені, пов’язаних із замовленням Сервісів Компанії по даному Договору.

  9. Відразу після отримання на вказаний номер телефону смс-повідомлення про підтвердження реєстрації Користувач отримує доступ до Особистого кабінету і йому присвоюється унікальний ID-номер.

  10. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, сповістивши про це Компанію шляхом направлення відповідного сповіщення.

  11. Компанія не гарантує доступність Сайту та Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачу у використанні Сервісів в разі порушення ним даного Договору.

  12. Користувачу надається доступ до сервісу особистих повідомлень. Під сервісом особистих повідомлень мається на увазі можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень і завантажень файлів, котрі є недоступними для огляду всіма Користувачами, а доступні тільки Замовнику та вибраному Виконавцю/Продавцю. Забороняється розміщення особистих повідомлень і завантажень файлів, котрі:

 • Порушують діюче законодавство України;

 • Містять спам, схеми фінансових “пірамід”;

 • Є незаконними, шкідливими, загрозливими, ображаючими моральність, брехливими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, соціальними ознаками;

 • Порушують права третіх осіб.

Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити особисте повідомлення, яке не відповідає вимогам даного Договору.

  1. Користувач зобов’язується:

 • Не здійснювати жодних дій, котрі можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;

 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;

 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати і не надавати громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Компанії;

 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати діям автоматичних систем та процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо із цим Користувачем, без письмової згоди цього Користувача;

  1. Замовники розміщують на Сайті Завдання, а Виконавці/Продавці Послуги/Товари, виходячи із принципів добросовісності і наявності в них зацікавленості у виконанні послуг/продажу товарів у певній категорії. При цьому забороняється розміщення Послуг/Товарів з іншими цілями, не пов’язаними із необхідністю надати послуги/продати товари.

  2. Виконавці/Продавці самостійно здійснюють розміщення Послуг/Товарів та приймають замовлення від Замовників. Замовлення від замовника не може гарантовано бути виконане Виконавцем/Продавцем, поки він не прийняв його в роботу. З цього моменту вважається, що Виконавець/Продавець взяв на себе зобов’язання виконати замовлення - надати послугу чи продати товар у певній категорії.

  3. Виконавець/Продавець приймаючи в роботу замовлення зобов’язується його виконати якісно і в строк. Компанія забезпечує Замовника і Виконавця/Продавця контактними даними одне одного.

  4. Після прийняття в роботу замовлення, Виконавець/Продавець та Замовник укладають між собою відповідний договір на виконання послуг/продаж товарів. Виконавець/Продавець та Замовник зобов’язані підтвердити на Сайті факт надання послуг/продажу товарів по укладеному договору у та отримання коштів за це у Особистому кабінеті, а також поставити відгуки та оцінки одне одному.

  5. Виконавцям забороняється передоручати надання послуг третім особам, в тому числі своєму подружжю, дітям, родичам чи друзям.

 1. Порядок оплати Сервісів Користувачем

  1. В момент, коли Виконавець/Продавець натиснув кнопку “Прийняти в роботу” на сторінці своїх Послуг/Товарів як відповідь на запит Замовника щодо виконання послуги/продажу товару, то така дія є згодою (акцептом) Виконавця/Продавця на здійснення ним Гарантованого платежу та здійснення оплати за надання Виконавцю/Продавцю доступу до програмної продукції Компанії у вигляді онлайн-платформи Kidium.com.ua, розміщеного на сайті компанії https://kidium.com.ua/ , котрий забезпечує створення та розміщення Публічного Профіля Виконавця та Продавця, створення і розміщення Послуг та Товарів. Розмір плати за надання доступу та в тому числі розміщення Послуг та/або Товарів та/або Постів складає 15% (п’ятнадцять відсотків) або, в залежності від регіону та категорії розміщення може відрізнятися і буде списано компанією із балансу Виконавця/Продавця після закриття Захищеної угоди та після Прийняття в роботу Замовлення в рамках Звичайної угоди.

  2. Крім цього, Виконавець/Продавець може скористатися Додатковими послугами Сервісу.

  3. Оплата Доступу та Додаткових послуг здійснюється Користувачем у відповідності з діючими тарифами Компанії, вказаними в даному Договорі та/або Правилах надання Сервісів, додатках.

  4. Невиконання/неякісне надання послуги/продажу товарів Виконавцем/Продавцем з вини Виконавця/Продавця, а також факт неотримання Виконавцем грошових коштів від Замовника в якості оплати за виконане належним чином Замовлення, не є основою для повернення Виконавцю/Продавцю оплати за доступ.

  5. Повернення внесеного Гарантійного платежу здійснюється на реквізити, котрі Виконавець вказує у формі заявки на повернення. Така заявка буде підтверджена та опрацьована Компанією тільки після введення користувачем унікально згенерованого коду, відправленого йому в СМС-повідомленні на номер, вказаний у Особистому кабінеті.

  6. У випадку неможливості надання з вини Компанії або будь-яким іншим причинам Сервісів Користувачу, Компанія зобов’язується повернути Користувачу сплачену ним суму Гарантійного платежу на основі відповідної заявки.

  7. У випадку позитивного рішення питання щодо повернення Користувачу грошових коштів КОмпанія здійснює таке повернення на протязі 10 (десяти) календарних днів з дати заповнення повністю всієї необхідної інформації в заявці на повернення.

  8. Доступ і Додаткові послуги надаються на протязі строків, вказаних в тарифах та описах відповідних послуг.

Після завершення кожного календарного періоду (один календарний місяць), Компанія формує акт надання послуг (далі - Акт) в наступному порядку: за фактично надані послуги доступу та додаткові послуги за звітний період Компанії та направляє Виконавцю/Продавцю у двох екземплярах не пізніше 15-го числа місяця наступного за звітним.

 1. Права і обов’язки Компанії

  1. Адміністрація Сайту зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів у порядку, визначеному даним ДОговором.

  2. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати чи видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини при умові направлення відповідного письмового сповіщення Користувачу.

  3. Компаніє має право змінювати умови даного Договору в тому числі порядок оплати та тарифи Сервісів. Інформація про такі зміни публікується КОмпанією на Сайті та/або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом Користувачем після будь-яких змін Договору означає його згоду з таким змінами та/або доповненнями.

  4. Компанія має право розміщувати рекламну та/або будь-яку іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Користувачем.

  5. У випадку порушення Користувачем умов даного Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого із Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несе відповідальності за будь-яку шкоду, що може бути спричинена Користувачу такими діями.

  6. Компанія має право здійснювати розсилки Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або СМС-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну або іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.

  7. Компанія зобов’язується не використовувати облікові записи Користувача, отримані під час реєстрації і в цілях, не передбачених цим Договором і додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком Компанії в силу законодавства України.

  8. Компанія зобов’язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по електронній пошті з указанням Користувачем свого логіну та контактних даних.

  9. Компанія має право здійснювати модерацію всіх Постів, Послуг, Товарів, Зображень та Відеоматеріалів, Коментарів.

 2. Права та обов’язки Користувача

  1. Користувач зобов'язується виконувати умови даного Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

  2. Користувач зобов’язується самостійно ознайомлюватися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанії та їх вартості. Користувачі зобов’язуються регулярно, не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов’язаною із наданням Сервісів. Мовчання і продовження користування Сервісом після сповіщення Компанії на Сайті щодо змін поточних умов даного Договору та інших змін розглядається як згода Користувача із внесеними змінами та доповненням, якщо інше не буде прямо передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов’язані із приходом несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

  3. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьомц свій логін та контактні дані.

  4. Користувач зобов’язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватись діючого законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.

  5. Користувач не має права здійснювати дії, котрі впливають на нормальну роботу Платформи і є її недобросовісним використанням. Користувач зобов’язується не використовувати жодних пристроїв, програм, процедур, алгоритмів та методів, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, покупки, копіювання або відслідковування вмісту Сайту.

  6. Користувач зобов’язується не здійснювати дії, направлені на отримання доступу до чужого особистого кабінету, шляхом підбору логіна та пароля, зламу або інших дій.

  7. Користувач підтверджує, що він ж повністю дієздатним (стосовно фізичних осіб), правоздатним (стосовно юридичних осіб), над ним не встановлено опікунство в будь-якій формі.

  8. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контента), що розміщується ним під час створення Постів, Послуг чи Товарів.

  9. Виконавці/Продавці зобов’язуються не розміщувати Послуги/Товари, Пости метою яких є:

 • Залучення Користувачів та інших відвідувачів Сайту на сторонні ресурси, сайти або реєстрація Користувачів на таких ресурсах, сайтах;

 • Реклама товарів чи послуг, що належать третім особам;

 • Містять спам, схеми фінансових пірамід;

 • Являються незаконними, шкіддливими, загрозливими, ображають моральність, є брехливими, такими, що порушують авторські права або будь-які інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, соціальними ознаками;

 • Порушують права третіх осіб;

 • Порушують законодавство України;

 • Не мають стосунку до вибраної Категорії.

 1. Користувачі, що замовляють Послуги/Товари шляхом використання Сервісів Компанії усвідомлюють і підтверджують, що:

 • Компанія та Виконавці/Продавці є абсолютно незалежними суб’єктами, що не здійснюють впливу на діяльність одне одного;

 • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника здійснюваної Виконавцем/Продавцем діяльсності з надання послуг/продажу товарів для Замовника;

 • Компанія не виступає стороною в електронній угоді між Виконавцем/Продавцем та Замовником, предметом якої виступають послуги чи товари, які пропонують Виконавці/Продавці. Всі угоди між Виконавцями/Продавцями і Замовниками укладаються напряму, Компанія не є учасником таких угод, а тільки надає комунікаційну платформу для розміщення Послуг, Товарів, Постів, а також надає можливість здійснити вибір Послуг чи Товарів у певній категорії. Компанія не несе відповідальності за вміст передаваної або отримуваної інформації та за шкоду, нанесену в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Платформи.

 • Компанія не несе відповідальності за якість обслуговування і строки надання послуг/продажу товарів для Замовника;

 • Компанія не несе відповідальності щодо виконання гарантійних зобов’язань по відношенню до виконаних послуг/проданих товарів Виконавцем/Продавцем для Замовника.

 • Замовник зобов’язується самостійно оформляти свої договірні відносини з обраними ним Виконавцями/Продавцями (в тому числі: вимагати документи, що підтверджують особу Виконавця/Продавця при укладанні договорів, вимагати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця/Продавця для надання послуг/продажу товарів, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю/Продавцю для надання послуг/продажу товарів; оформлювати договори з Виконавцями/Продавцями в письмовому вигляді та інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю/Продавцю грошових коштів за надані послуги/продані товари).

 1. Виконавець/Продавець усвідомлює і підтверджує, що при отриманні замовлення від Замовника шляхом використання надаваних Сервісів Компанії в якості особи, що надає послуги/поставляє товари, що:

 • Компанія та Виконавці/Продавці є абсолютно незалежними суб’єктами, що не здійснюють впливу на діяльність одне одного;

 • Компанія не відповідає за виконання Замовником договірних умов стосовно Виконавця/Продавця, пов’язаних у тому числі з оплатою за надані послуги/поставлені товари;

 • Компанія не виступає стороною в електронній угоді між Виконавцем/Продавцем та Замовником, предметом якої виступають послуги чи товари, які пропонують Виконавці/Продавці. Всі угоди між Виконавцями/Продавцями і Замовниками укладаються напряму, Компанія не є учасником таких угод, а тільки надає комунікаційну платформу для розміщення Послуг, Товарів, Постів, а також надає можливість здійснити вибір Послуг чи Товарів у певній категорії. Компанія не несе відповідальності за вміст передаваної або отримуваної інформації та за шкоду, нанесену в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Платформи.

 • Виконавець/Продавець зобов’язується самостійно оформляти свої договірні відносини із Замовниками, що обрали його в якості особи, котра буде надавати послуги/продавати товари, в тому числі: вимагати документи, що підтверджують особу Замовника при укладанні договорів, оформлювати договори із Замовником у письмовому вигляді та інші документи, що підтверджують, в тому числі, надання послуг/продаж товарів.

 1. Користувач повідомлений і погоджується з тим, що під час розміщення Послуг/Товарів/Постів може бути вказаний логотип (знак для товарів і послуг) Компанії, що обумовлено функціоналом надання Сервісів.

 2. Користувач має право направляти інформацію до Адміністрації Компанії щодо фактів порушення іншими КОристувачами своїх зобов’язань, що випливають із умов укладених між ними договорів, що регламентують надання послуг/продаж товарів, укладених за використанням надаваних Компанією Сервісів.

 3. Користувачам категорично забороняється публікація відгуків з метою маніпуляціями рейтингом Користувачів, (Замовників, Виконавців і Продавців), включаючи:

 • Фіктивні позитивні відгуки, що залишені представниками Виконавців/Продавців або третіми особами з метою маніпуляціями рейтингом Користувачів;

 • Фіктивні негативні відгуки, що залишені Користувачами конкуруючих Виконавців/Продавців або третіми особами з метою заниження рейтингу.

При виявленні Адміністрацією Сайту, такі відгуки будуть видалені/приховані. Компанія залишає за собою право застосовувати штрафні санкції щодо Користувачів, причетних до фальсифікації відгуків.

  1. Користувач може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені даним Договором та діючим законодавством України.

 1. Відповідальність. Обмеження відповідальності

  1. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти та затримки під час обробки або передачі даних, збої в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувачів до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного чи телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або вкриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних під час здійснення доступу Користувача до Сервісів.

  2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову і безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за зберігання логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, через причини, що пов’язані із технічними збоями апаратного чи програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов’язані із цим збитки.

  3. При порушенні Користувачами умов даного Договору та/або норм діючого законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежувати доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а у випадку грубого та/або неоднократного (більше двох разів) порушення умов даного Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.

  4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення даного Договору та на настання яких Сторони не мали можливості вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступними: війна, заворушення, забастовки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України чи іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін в законодавство України, аварії та мережах спільного користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних конструкцій зв’язку.

  5. Компанія не несе відповідальності перед Користувачами або будь-якими іншими третіми особами забудь-які прямі та/або непрямі збитки, в тому числі втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, достоїнству або ділової репутації, що понесені у зв’язку з використанням ним Сервісів, або неможливості їх використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіми особами.

  6. Компанія не несе відповідальності за будь-яку шкоду електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, що викликане або пов’язане із використанням Користувачем Сервісів.

  7. Компанія не несе відповідальності перед Користувачами чи іншими третіми особами за:

 • Зміст та законність, достовірність інформації, що використовується/отримується КОристувачем під час користування Сервісами;

 • Якість послуг/товарів, що надані/продані Виконавцем/Продавцем Замовнику, їх виконання в строк;

 • Виконання гарантійних зобов’язань перед Замовниками відносно наданих послуг/проданих товарів Виконавцями/Продавцями;

 • Відповідність здійснюваної Виконавцями/Продавцями діяльності з надання послуг/продажу товарів Замовникам законодавству України;

 • Виконання Замовниками своїх зобов’язань з приводу оплати отриманих послуг/товарів від Виконавців/Продавців/

 1. У випадку пред’явлення третіми особами, в тому чисті іншим Користувачам, претензій до Компанії, пов’язаних із використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, убезпечити Компанію від можливих збитків та проваджень, або виступити на стороні Компанії в таких провадженнях, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), що спричинені їй у зв’язку з претензіями та позовами, пов’язаними із розміщенням матеріалів та/або діяльністю Користувача на Сайті.

 2. Компанія не нестиме відповідальність за будь-які втрати чи збитки, що прямо чи опосередковано виникли у Замовників та Виконавців/Продавців в результаті надання послуг/продажу товарів для Замовників. Компанія ні за яких обставин не несе відповідальності перед Замовниками, Виконавцями/Продавцями чи третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії чи бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Сервісів окремо взятому Користувачу.

 3. Компанія не контролює якість і строки виконання надання послуг/продаж товарів Виконавців/Продавців, які вони пропонують безпосередньо розміщуючи відповідну інформацію на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, у відповідності до якої всі Послуги/Товари, що пропонуються через Сайт Виконавцями/Продавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання таких послуг/продаж таких товарів ніяк не пов’язано із діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання послуг/продаж товарів, що пропонують Виконавці/Продавці шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Виконавець/Продавець приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками за надані послуги/продані товари Виконавцем/Продавцем.

 4. Адміністрація Компанії залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, що розміщена Користувачем без попередження, у випадку:

 • Отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

 • Вимог власників (та/або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських та/або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на Сайті;

 • Іншого порушення прав чи законних інтересів інших Користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

 • Виявлення інформації, котра заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правилам надання Сервісів у відповідності до цього Договору та/або діючого законодавства України.

 1. Інтелектуальна власність

  1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об’єктів інтелектуальної власності в тому чисті об’єктів авторського права, та інших об’єктів, що використовуються на Сайті, являється інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символів, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, що входять в склад Сервісів, крім дозволених в даному Договорі, без дозволу Компанії або іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною для судового провадження і притягнення порушників до громадянсько-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності із законодавством України.

 2. Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення.

  1. Переписка між Сторонами з приводу виконання даного Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, вказані Користувачем при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованої за Компанією, вважаються електронні адреси: kidiumm@gmail.com .

  2. Користувач і Компанія погоджуються, що всі сповіщення та повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної зі Сторін в рамках надаваних у відповідності до даного Договору послуг, а також публікація змін та доповнень до даного Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.

  3. Користувач і Компанія погодились, що документи, пов’язані з виконанням даного Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

  4. Користувач і Компанія зобов’язуються своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.

 3. Порядок вирішення спорів

  1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, котрі можуть виникнути із даного Договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов’язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача стосовно надаваного Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і направлені на поштову адресу Компанії на протязі трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.

  2. У випадку, якщо згоди не буде досягнуто, всі спори з приводу виконання даного Договору вирішуються в судовому порядку у відповідності з діючим законодавством України за місцезнаходженням Компанії.

  3. В разі виникнення спорів між Замовником та Виконавцем, пов’язаних із наданням послуг/продажем товарів Виконавцем/Продавцем Замовнику або їх оплатою, такі спори вирішуються самостійно між Замовником і Виконавцем/Продавцем без притягнення Компанії.

 4. Порядок внесення змін та доповнень в Договір

  1. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін та/або доповнень до даного Договору є дата опублікування даних змін та/або доповнень на Сайті, якщо Компанією не вказано інше.

  2. У випадку незгоди Користувача із внесеними змінами та/або доповненнями до даного Договору, Користувач має право розірвати даний Договір шляхом сповіщення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду із внесеними змінами та/або доповненнями чи про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватись його умов.

  3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових сповіщень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі змінами тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням Сторони до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та/або доповнень.

 5. Прикінцеві положення

  1. Даних Договір і відносини між Компанією і Користувачем регулюються законодавством України. Питання, що не врегульовані Договором, належать до вирішення у відповідності до законодавства України.

  2. Якщо по тим чи іншим причинам які-небудь із умов даного Договору будуть визнані недійсними, це не здійснює впливу на дійсність або застосування решти умов Договору.

  3. Даний Договір стосовно кожного із Користувачів вступає в силу з моменту здійснення Користувачем однієї з найбільш ранніх дій, вказаних у пункті 2.2 даного Договору і діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.

 6. Порядок роботи із Сервісами Виконавцем/Продавцем .

  1. Детальний порядок роботи із Сервісами Виконавцями/Продавцями розміщений за посиланням: https://kidium.com.ua/help/yak-zaroblyaty-na-kidium

 7. Порядок роботи із Сервісами Замовником.

  1. Детальний порядок роботи із Сервісами Виконавцями/Продавцями розміщений за посиланням: https://kidium.com.ua/help/yak-zamovyty-poslugu- tovar

Хочеш продавати товари на Кідіум? Пройди швидку реєстрацію.
Потрібен тільки твій номер телефону:

Powered by Cyber Spells
Увійти Послуги Товари Дописи